Urgentiewijzer Regio West-Utrecht (SUWU)
Bestaand uit de gemeenten: De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Kansadviesgesprek

Via deze urgentiewijzer kunt u onderzoeken of u een kans maakt op een urgentieverklaring. Afhankelijk van uw situatie, gelden er andere voorwaarden. Na het invullen van de urgentiewijzer moet u een kansadviesgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het doen van een urgentieaanvraag. Ook krijgt u advies over de procedure en de documenten die u moet aanleveren. 

U heeft het recht om een aanvraag in te dienen. Ook als tijdens het gesprek blijkt dat uw situatie niet voldoet aan de criteria voor een urgentie. 

Kosten

Het aanvragen van een urgentie kost geld. Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich deze kosten van €150 te betalen. We nemen uw aanvraag pas in behandeling als we dit bedrag op onze rekening hebben ontvangen. Het betaalde bedrag zal in geen geval worden terugbetaald.

Wat moet u doen?

Vul de vragen uit de urgentiewijzer helemaal in. Aan het einde moet u een kansadviesgesprek inplannen. Na het gesprek kunt u de definitieve aanvraag indienen. Bij het indienen van de aanvraag moet u de kosten betalen en kunt u de benodigde gegevens uploaden. 

Benodigde gegevens

Stuur bij het indienen van de aanvraag zoveel mogelijk bewijsstukken mee om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn (ex. artikel 4:13 van de Awb) zal dan worden opgeschort. Dit betekent dat het langer duurt voordat op uw aanvraag kan worden beslist.

Wij adviseren u om in ieder geval onderstaande bewijsstukken te verzamelen voordat u de urgentiewijzer invult:

  • Meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar (gratis te downloaden via https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/ of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
  • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract.
  • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning.
  • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing).
  • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (als er sprake is van relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft).

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer. De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.